Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
EDCM-ΚΑ01-Εισαγωγή στη Θεωρία της Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων (GEOL255)Ευθύμιος Λέκκας, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης
EDCM-ΚΑ02-Γεωδυναμικές Καταστροφές (GEOL256)Βούλγαρης Ν., Κυριακόπουλος Κ., Λέκκας Ε., Ανδρεαδάκης Ε.
EDCM-ΚΑ03-Υδρομετεωρολογικές Καταστροφές (GEOL257)Παναγιώτης Νάστος, Διακάκης Μ.
EDCM-ΚΑ04-Βιολογικοί Κίνδυνοι (GEOL258)Τερζίδης Α., Ιωαννίδης Π.
EDCM-ΚΑ05-Τεχνολογικές και NaTech Καταστροφές (GEOL259)Ε. Λέκκας, Μουζάκης Γ.
EDCM-ΚΒ01-Ανθρωπιστικές και Διεθνείς Κρίσεις (GEOL260)Άγις Τερζίδης, Παναγιώτης Ιωαννίδης
EDCM-ΚΒ02-Καταστροφές και Κρίσεις Παγκόσμιας Εμβέλειας (GEOL261)Ευθύμιος Λέκκας, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης
EDCM-ΚΒ03-Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων σε Τοπικό και Εθνικό Επίπεδο (GEOL262)Χρύσα Γκουντρομίχου
EDCM-ΚΒ04-Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο – Διεθνής Διαμεσολάβηση (GEOL263)Χρύσα Γκουντρομίχου και Μιράντα Δανδουλάκη
EDCM-ΚΒ05-Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις (GEOL264)Μιράντα Δανδουλάκη
EDCM-ΚΒ06-MME και Social Media σε Καταστροφές και κρίσεις (GEOL265)Εβίκα Καραμαγκιώλη, Νικόλαος Βαφειάδης
EDCM-ΚΒ10-Αναγνώριση Κινδύνων και Σχεδιασμός Εκτάκτων Αναγκών σε Τουριστικές Υποδομές και Ξενοδοχειακές Μονάδες (GEOL269)Ασημίνα Κούρου, Μαρία Πανουτσοπούλου
EDCM-ΚΒ11-Αντιμετώπιση Καταστροφών σε Τουριστικές Υποδομές και Ξενοδοχειακές Μονάδες (GEOL270)Ασημίνα Κούρου, Μαρία Πανουτσοπούλου, Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης
EDCM-ΚΒ12-Αναγνώριση Κινδύνων και Σχεδιασμός Εκτάκτων Αναγκών σε Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις (GEOL271)Ευθύμιος Λέκκας, Γεώργιος Μουζάκης
EDCM-ΚΒ13-Αντιμετώπιση Κινδύνων σε Βιομηχανία και Επιχειρήσεις (GEOL272)Ευθύμιος Λέκκας, Γεώργιος Μουζάκης
EDCM-ΚΓΔ-Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (GEOL273)Ευθύμιος Λέκκας
EDCM-ΠΑ03-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ (GEOL276)Μαργαρίτα Αριανούτσου-Φαραγγιτάκη
EDCM-ΠΑ04-Ανθρωπογενές Περιβάλλον (GEOL277)Βαρβάρα Αντωνίου, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
EDCM-ΠΑ05- Επιπτώσεις ανά Δραστηριότητα – Επιπτώσεις στην Υγεία και στα Οικοσυστήματα (GEOL278)Λόζιος Σ., Καρτάλης Π., Αντωνιάδης Κ., Κίλιας Σ.
EDCM-ΠΒ01- Επιπτώσεις Φυσικών – Τεχνολογικών Καταστροφών στο Περιβάλλον (GEOL279)Ευθύμιος Λέκκας, Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης
EDCM-ΠΒ02-Διεθνές και Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο – Εθνική νομοθεσία (GEOL280)Ιωάννα Κουφάκη, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
EDCM-ΠΒ03-Οικονομικά Περιβάλλοντος (GEOL281)Σεβαστιανός Μοιρασγεντής
EDCM-ΠΒ04-Διαχείριση περιβάλλοντος (GEOL282)Βαρβάρα Αντωνίου, Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος
EDCM-ΠΒ05- Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος – Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης (GEOL283)Βαρβάρα Αντωνίου, Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος
EDCM-ΠΒ06-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (GEOL284)Χαρά Ντρίνια, Ασημίνα Αντωναράκου
EDCM-ΠΒ07-Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης (GEOL285) Ασημίνα Αντωναράκου, Χαρά Ντρίνια
EDCM-ΠΒ08- Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (GEOL286)Αριστείδης Μερτζάνης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (GEOL169)Αναστασία Φιλιππουπολίτη
Η πληροφορική στις γεωεπιστήμες (GEOL127)Δημήτρης Βαϊόπουλος, Γιώργος Σκιάνης
Ηφαιστειακός Κίνδυνος (GEOL226)Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ (GEOL214)Χαρά Ντρίνια
Μαθηματική Γεωγραφία (GEOL128)Δημήτρης Βαϊόπουλος, Γιώργος Σκιάνης, Νίκη Ευελπίδου
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Υ) (GEOL213)Αναστασία Φιλιππουπολίτη - Γεωργία Φερμέλη
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνδεόμενες με την ηφαιστειότητα (GEOL225)Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
Περιβαλλοντικη Γεωλογία (GEOL238)Μαρία Οικονόμου
ΠΜΣ ΔΙΠΟΠ- Διαχείριση ΟΠΥ (Υ104) (GEOL292)Κωνσταντίνος Παπαβασιλέιου
Τα Μουσεία στην Ψηφιακή Εποχή (GEOL109)Δρ. Μαρία Ρούσσου, Δρ. Ακριβή Κατηφόρη
Φωτοερμηνεία-τηλεανίχνευση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (GEOL130)Δ. Βαϊόπουλος, Γ. Σκιάνης