Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Philosophy of Sport (phd studies) (PHED504)Ιωάννης Γκιόσος
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (646 ΚΑ )Ειρήνη Καμπερίδου , Νικόλαος Πατσαντάρας
Στατιστικός Σχεδιασμός και Πολυμεταβλητή Ανάλυση (PHED-813) (PHED639)Αθανάσιος Μουρατίδης