Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δημόσιο/Διοικητικό Δίκαιο (ECON626)Νικολίνα Κωστελέτου
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα ΙΙ (ECON628)Νικολίνα Κωστελέτου
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ΙΙ (ECON629)Νικολίνα Κωστελέτου
Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα (ECON627)Νικολίνα Κωστελέτου
Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Πολιτική (Μεταπτυχιακό Μάθημα) (ECON249)A.Σαρρής - Γ.Μεργος - Ν.Κωστελέτου - Π.Μπουφούνου
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών (ECON625)Νικολίνα Κωστελέτου
Χρονοσειρές για Οικονομολόγους/Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (ECON631)Ν.Κωστελέτου- Αλ. Μηλιώνης-Αθ. Ρακιτζής