Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Πολιτική (Μεταπτυχιακό Μάθημα)

A.Σαρρής - Γ.Μεργος - Ν.Κωστελέτου - Π.Μπουφούνου

Περιγραφή

Στο μάθημα θα μελετηθούν διάφορες εμπειρικές μέθοδοι ανάλυσης οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής με εφαρμογές κυρίως στην Ελληνική οικονομική ανάπτυξη. Οι θεματικές ενότητες έχουν επιλεγεί έτσι ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν αφ’ ενός πώς εφαρμόζονται συγκεκριμμένες μέθοδοι και αφ’ ετέρου να δούν πώς έχει διαρθρωθεί και εξελιχθεί η Ελληνική οικονομία και οικονομική πολιτική υπό το πρίσμα αναλυτικών προσεγγίσεων.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη βιβλιογραφία αναζητήστε στα "έγγραφα" τον σχετικό φάκελλο.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις