Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ANAΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (2021) (MED1848) Άρτεμις Τσίτσικα, Μαρία Τσολιά, Λωρέττα Θωμαΐδου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2017 (MED1064) Άρτεμις Τσίτσικα, Μαρία Τσολιά, Λωρέττα Θωμαΐδου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2018 (MED1241) Άρτεμις Τσίτσικα, Μαρία Τσολιά, Λωρέττα Θωμαΐδου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου
Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας 2019 (MED1453) Άρτεμις Τσίτσικα, Μαρία Τσολιά, Λωρέττα Θωμαΐδου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου
Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας 2020 (MED1676) Άρτεμις Τσίτσικα, Μαρία Τσολιά, Λωρέττα Θωμαΐδου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου