Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE EU /ENVIRONMENTAL LAW AND THE INTERNAL MARKET_περιβάλλον και εσωτερική αγορά (LAW750)METAXIA KOUSKOUNA (Μεταξία Κουσκουνά)
EU Tax Law (LAW745)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
Fundamental Rights Protection in the EU (Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ) (LAW659)Rebecca-Emmanuela Papadopoulou (Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου)
Fundamentals of EU Law 2021-2022 (LAW838)Rebecca-Emmanuela Papadopoulou, Metaxia Kouskouna, Manolis Perakis
FUNDAMENTALS OF EUROPEAN LAW: Rules and Mechanisms of the European Union (LAW658)Νικόλαος Σκανδάμης/Nikolaos Scandamis, Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπουλου, Μεταξία Κουσκουνά
THE EU AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE: EU GOVERNANCE AND SECURITY_Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) (LAW748)METAXIA KOUSKOUNA (Μεταξία Κουσκουνά)
THE EU INTERNAL MARKET: ECONOMIC FREEDOMS AND COMPETITION (εσωτερική αγορά στην ΕΕ: οικονομικές ελευθερίες και ανταγωνισμός) (LAW668)Μεταξία Κουσκουνά/Metaxia Kouskouna, Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου/Revekka-Emmanuela Papadopoulou
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (LAW138)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Μεταξία Κουσκουνά
Η εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οικονομικές ελευθερίες, Ανταγωνισμός) (LAW310)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Μεταξία Κουσκουνά
Κανόνες και Μηχανισμοί στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LAW353)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Νίκος Σκανδάμης
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ (LAW269)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ (LAW369)Μεταξία Κουσκουνά
Περιβάλλον και Ενέργεια στην ΕυρωπαΙκή Ένωση (LAW335)Μεταξία Ι. Κουσκουνά
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (LAW271)Βασίλειος Χριστιανός, Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ).ΠΜΣ.2019-20 (LAW371)Μεταξία Κουσκουνά
Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (LAW277)Μανώλης Περάκης