Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE EU /ENVIRONMENTAL LAW AND THE INTERNAL MARKET_περιβάλλον και εσωτερική αγορά (LAW750)REVEKKA-EMMANOUELA PAPADOPOULOU (Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου) - THEODOROS ILIOPOULOS (Θοδωρής Ηλιόπουλος) - METAXIA KOUSKOUNA (Μεταξία Κουσκουνά)
EU Tax Law (LAW745)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
Fundamental Rights Protection in the EU (Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ) (LAW659)Rebecca-Emmanuela Papadopoulou (Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου)
Fundamentals of EU Law 2023-2024 (LAW838)Rebecca-Emmanuela Papadopoulou
International and European Banking Law (EUL) (2023-24) (LAW1055)Χρήστος Γκόρτσος
LLM 2022-2023 International Environmental & Energy Law (LAW977)Maria Gavouneli, Stavros Pantazopoulos
THE EU AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE: EU GOVERNANCE AND SECURITY_Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) (LAW748)Rebecca-Emmanuela Papadopoulou (Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου)
THE EU INTERNAL MARKET: ECONOMIC FREEDOMS AND COMPETITION 2023-2024 (LAW668)Metaxia Kouskouna/Μεταξία Κουσκουνά
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (LAW138)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Μεταξία Κουσκουνά
Η εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οικονομικές ελευθερίες, Ανταγωνισμός) (LAW310)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Μεταξία Κουσκουνά
Κανόνες και Μηχανισμοί στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LAW353)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Νίκος Σκανδάμης
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΤΑΞΗΣ (LAW269)Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ (LAW369)Μεταξία Κουσκουνά
Περιβάλλον και Ενέργεια στην ΕυρωπαΙκή Ένωση (LAW335)Μεταξία Ι. Κουσκουνά
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (LAW271)Βασίλειος Χριστιανός, Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ).ΠΜΣ.2019-20 (LAW371)Μεταξία Κουσκουνά