Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
2019-2020 Contemporary Greece: History, Arts and Letters- Erasmus A΄ (Winter semester / Code: 68ΘΣ33) (THEATRE339)Πλάτων Μαυρομούστακος
.
Εργαστήριο Σκηνοθεσίας: "Από το Αρχαίο Δράμα στη Σύγχρονη Σκηνή"  (68ΘΕ135 )Λεωνίδας Παπαδόπουλος
Σκηνοθεσία - Πρακτικές Σκηνικές Εφαρμογές. Δραματική μονολογικότητα και θεατρικοί μονόλογοι (68ΘΕ136)Λεωνίδας Παπαδόπουλος