Ψυχοπαιδαγωγική (Παιδαγωγική του Θεάτρου: Θεατροπαιδαγωγικά περιβάλλοντα και διδακτικές μέθοδοι)

Συμεών Παπαδόπουλος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη του θεάτρου ως ψυχοκοινωνικής και καλλιτεχνικής διαδικασίας και διδακτικής μεθόδου σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

α. η κατανόηση της διερευνητικής δραματοποίησης (inquiry drama) και του θεατρικού παιχνιδιού ως ψυχοκοινωνικών και καλλιτεχνικών διαδικασιών και διδακτικών μεθόδων σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.

β. η εμπλοκή των συμμετεχόντων στη θεωρία και πράξη της θεατρικής εμψύχωσης με αξιοποίηση κατάλληλων θεατρικών τεχνικών που αποσκοπούν στη δημιουργία συγκινησιακών, διαλεκτικών και στοχαστικών βιωμάτων στην ομάδα.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να είναι σε θέση:

● Να κατανοεί την Παιδαγωγική του Θεάτρου ως γνωστικό αντικείμενο (Οροθέτηση, Ψυχολογική θεώρηση, Ψυχοκοινωνική διάσταση), καλλιτεχνική έκφραση και διδακτική μεθοδολογία και τις μορφές του θεάτρου στην εκπαίδευση.

● Να κατανοεί τη σημασία του θεάτρου στην εκπαίδευση, της θεατρικής έκφρασης και επικοινωνίας και της σημασίας του εμ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -