Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ (MED1173)ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ (MED1019)ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Αρχές Βιοηθικής & Δεοντολογίας 2023-2024 (MED2150)Δημήτριος Μπούμπας, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Ειδίκευση "Κλινική Εργοσπιρομετρία & Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση" 2022-2023  (MED1973)Λευτέρης Καρατζάνος, Ουρανία Παπαζάχου, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Ειδίκευση "Κλινική Εργοσπιρομετρία & Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση" 2023-2024 (MED2151) (MED2151)Λευτέρης Καρατζάνος, Ουρανία Παπαζάχου, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Ειδίκευση "Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση" 2022-2023 (MED1875)Σταυρούλα Γεωργοπούλου
ΠΜΣ Ειδίκευση "Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση" 2023-2024 (MED1875)Σταυρούλα Γεωργοπούλου, Παναγιώτης Βαρθολομαίος, Δήμητρα Τζούμη
ΠΜΣ Κατεύθυνση "Κλινική Εργοσπιρομετρία & Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση" 2021-2022 (MED 1856-2122) (MED1856)Λευτέρης Καρατζάνος, Ουρανία Παπαζάχου, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Κατεύθυνση "Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ" (Γ΄ Εξάμηνο - 2017-2019) (MED1117)Γ. Σιδηράς, Στ. Δημόπουλος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Κατεύθυνση "Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ" (Γ΄ Εξάμηνο - 2019-2020) (MED1451)Γ. Σιδηράς, Στ. Δημόπουλος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Κατεύθυνση "Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ" (Γ΄ Εξάμηνο - 2020-2021) (MED1697) (MED1697)Γ. Σιδηράς, Στ. Δημόπουλος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Κατεύθυνση "Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ" (Γ΄ Εξάμηνο - 2021-2022) (MED1873) (MED1873)Γ. Σιδηράς, Στ. Δημόπουλος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Κατεύθυνση "Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ" (Γ΄ Εξάμηνο - 2022-2023) (MED2010)Γ. Σιδηράς, Στ. Δημόπουλος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Κατεύθυνση "Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ" (Γ΄ Εξάμηνο - 2023-2024) (MED1873) (MED2185)Γ. Σιδηράς, Στ. Δημόπουλος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ (2022-2023) (MED2065)ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ (2023-2024) (MED2221)ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ 2020-2021 (MED1553-2021)ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ 2021-2022 (MED1919) (MED1919-2122)ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Μεθοδολογία Έρευνας και Κριτική Ανάγνωση Άρθρων 2019-2020 (MED1456)Σεραφείμ Νανάς, Φίλιππος Φιλιππίδης
ΠΜΣ Μεθοδολογία Έρευνας και Κριτική Ανάγνωση Άρθρων 2020-2021 (MED1691)Σεραφείμ Νανάς, Φίλιππος Φιλιππίδης
ΠΜΣ Μεθοδολογία Έρευνας και Κριτική Ανάγνωση Άρθρων 2021-2022 (MED1871)Σεραφείμ Νανάς, Φίλιππος Φιλιππίδης
ΠΜΣ Μεθοδολογία Έρευνας και Κριτική Ανάγνωση Άρθρων 2022-2023  (MED1974)Σεραφείμ Νανάς, Φίλιππος Φιλιππίδης
ΠΜΣ Μεθοδολογία Έρευνας και Κριτική Ανάγνωση Άρθρων 2023-2024 (MED2147)Σεραφείμ Νανάς, Φίλιππος Φιλιππίδης
ΠΜΣ Οργάνωση Προγραμμάτων Αποκατάστασης 2021-2022 (MED1870)Λευτέρης Καρατζάνος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Οργάνωση Προγραμμάτων Αποκατάστασης 2022-2023 (MED1975)Λευτέρης Καρατζάνος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Οργάνωση Προγραμμάτων Αποκατάστασης 2023-2024 (MED2148)Λευτέρης Καρατζάνος, Σεραφείμ Νανάς
ΠΜΣ Προηγμένη Τεχνολογία & Πληροφορική στην Αποκατάσταση 2021-2022 (MED1918-2122) (MED1918)Σταυρούλα Γεωργοπούλου
ΠΜΣ Προηγμένη Τεχνολογία & Πληροφορική στην Αποκατάσταση 2022-2023 (MED1918-2223) (MED1918)Σταυρούλα Γεωργοπούλου
ΠΜΣ Προηγμένη Τεχνολογία & Πληροφορική στην Αποκατάσταση 2023-2024 (MED2222)Σταυρούλα Γεωργοπούλου
ΠΜΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2020-2021 (MED1552-2021)Σεραφείμ Νανάς, Ιωάννης Βασιλειάδης
ΠΜΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2021-2022 (MED1876)Σεραφείμ Νανάς, Ιωάννης Βασιλειάδης
ΠΜΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2022-2023 (MED2063)Σεραφείμ Νανάς, Ιωάννης Βασιλειάδης
ΠΜΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 2023-2024 (MED2220)Σεραφείμ Νανάς, Ιωάννης Βασιλειάδης
ΠΜΣ Φυσιολογία της Άσκησης 2019-2020 (MED1102)Α. Φιλίππου
ΠΜΣ Φυσιολογία της Άσκησης 2021-2022 (MED1872) (MED1872)Α. Φιλίππου
ΠΜΣ Φυσιολογία της Άσκησης 2022-2023  (MED1976)Α. Φιλίππου
ΠΜΣ Φυσιολογία της Άσκησης 2023-2024 (MED2149)Α. Φιλίππου