Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαδίκτυο των Πραγμάτων - Διασυνδεσιμότητα (MEDIA440)Αντώνης Ψάλτης
ΔΙΑΜ.1 Μεθοδολογία Έρευνας και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων (MEDIA337)Αντώνης Αρμενάκης
ΔΙΑΜ.2 Μεθοδολογία Ποιοτικής Προσέγγισης και Μεικτοί Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί (MEDIA338) Ανθή Σιδηροπούλου, Πατρίτσια Γερακοπούλου
ΔΙΑΜ.3 Αφήγηση στο Νέο Τεχνολογικό Επικοινωνιακό Περιβάλλον (MEDIA339)Μ.Μεϊμάρης, Ε.Διαμαντοπούλου, Ε. Γιάννου
ΕΔΔΕ.1 Μεθοδολογία Σχεδιασμού Αλληλεπιδραστικών Συστημάτων (MEDIA342)Κ.Μουρλάς, Κ.Σωτηράκου
ΕΔΔΕ.2 Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων μέσω της Γλώσσας Python (MEDIA343)Κωνσταντίνος Μουρλάς
ΕΔΔΕ.3 Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης στην Κατανόηση και Επεξεργασία Δεδομένων (MEDIA344)Κωνσταντίνος Μουρλάς
ΣΑΚΚ.1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακή Δημόσια Συμμετοχή (MEDIA352)Δ.Γκούσκος, Ε.Καραμαγκιώλη, Ε.Στάιου
ΣΑΚΚ.2 Ψηφιακά Οργανωμένη Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ψηφιακά Μέσα για Καλό (MEDIA353)Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου, Σωτήρης Κίργινας, Δημήτρης Γκούσκος
ΣΑΚΚ.3 Ανθρωπιστική Τεχνολογία, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Καινοτομία Χαμηλών Πόρων (MEDIA354)Εβίκα Καραμαγκιώλη, Σωτήρης Κίργινας, Δημήτρης Γκούσκος
ΣΕΕΠ 2 - Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εμπειρίας Χρήστη 2020-21 (MEDIA481)Δημήτριος Χαρίτος
ΣΕΕΠ.1 Σχεδιασμός Ψηφιακά Διαμεσολαβημένων Περιβαλλόντων Επικοινωνίας 2020-21 (MEDIA457)Δημήτριος Χαρίτος