ΕΔΔΕ.1 Μεθοδολογία Σχεδιασμού Αλληλεπιδραστικών Συστημάτων

Κ.Μουρλάς, Κ.Σωτηράκου

Περιγραφή

περισσότερες πληροφορίες για το μάθημα, τον σχετικό κύκλο μαθημάτων και την συνολική δομή σπουδών του ΠΜΣ Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης είναι δημόσια διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Προγράμματος (https://masters.ntlab.gr), στις ενότητες Μαθήματα, Διδάσκοντες και Ταυτότητα > Έγγραφα

ο παρών χώρος χρησιμοποιείται για την ετήσια υλοποίηση του μαθήματος, είναι προσβάσιμος μόνο από τους συμμετέχοντες και τηρείται ενημερωμένος με το εκπαιδευτικό υλικό και τις δραστηριότητες του τρέχοντος ακαδ. έτους

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ημερολόγιο