Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MATLAB (PHS270)Κωνσταντίνος Μουτούσης
.
Αντίληψη προφορικών και γραπτών λέξεων (PHS162)Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Γνωσιακή Επιστήμη (μεταπτυχιακό) (PHS142)Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Γνωσιακή Επιστήμη (Μεταπτυχιακό, Νέο) (PHS327)Ελπίδα Τζαφέστα
Γνωσιακή Νευροεπιστήμη (PHS118)Κωνσταντίνος Μουτούσης
.
Γνωστική Ψυχολογία (ΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη) (PHS109)Στέλλα Βοσνιάδου
Εργαστήριο Γνωσιακών Μοντέλων (PHS170)Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Εργαστήριο Πολυπλόκων και Προσαρμοστικών Συστημάτων (PHS383)Ελπίδα Τζαφέστα
Καταγραφή οφθαλμοκινήσεων (μεταπτυχιακό σεμινάριο) (PHS262)Νικόλαος Σμυρνής, Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Λειτουργική μαγνητική τομογραφία (μεταπτυχιακό σεμινάριο) (PHS190)Αθανάσιος Πρωτόπαπας, Νικόλαος Σμυρνής
Μάθηση, Μνήμη, Ευπλαστότητα (PHS150)Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Μεθοδολογία Πειραματικής Ψυχολογίας (PHS382) Κωνσταντίνος Μουτούσης
.
ΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη (Forum) (PHS349)Ελπίδα Τζαφέστα
Πολύπλοκα Κοινωνικά Συστήματα (PHS267)Ελπίδα Τζαφέστα
Προσαρμοστική Νοημοσύνη (PHS278)Ελπίδα Τζαφέστα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (PHS307)Δρακούλης Νικολινάκος
.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ:ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (PHS354)Δρακούλης Νικολινάκος
.