Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
MATLAB (PHS270)Κωνσταντίνος Μουτούσης
Mεθοδολογία Πειραματικής Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 (ΚΕΥ2β)Καλλιόπη Εικοσπεντάκη
Αντίληψη προφορικών και γραπτών λέξεων (PHS162)Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Γνωσιακή Επιστήμη (Μεταπτυχιακό, Νέο) (PHS327)Ελπίδα Τζαφέστα
Γνωσιακή Επιστήμη (μεταπτυχιακό) (PHS142)Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Γνωστική Ψυχολογία (ΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη) (PHS109)Στέλλα Βοσνιάδου
Εργαστήριο Γνωσιακών Μοντέλων (PHS170)Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Εργαστήριο Πολυπλόκων και Προσαρμοστικών Συστημάτων (PHS383)Ελπίδα Τζαφέστα
Καταγραφή οφθαλμοκινήσεων (μεταπτυχιακό σεμινάριο) (PHS262)Νικόλαος Σμυρνής, Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Λήψη Αντιληπτικών Αποφάσεων (Perceptual Decision-Making) (PHS543)Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος
Μάθηση, Μνήμη, Ευπλαστότητα (PHS150)Αθανάσιος Πρωτόπαπας
Μεθοδολογία Πειραματικής Ψυχολογίας (PHS382)Κωνσταντίνος Μουτούσης
Οπτική Αντίληψη και Νευροεπιστήμη (PHS118)Κωνσταντίνος Μουτούσης
ΠΜΣ Γνωσιακή Επιστήμη (Forum) (PHS349)Ελπίδα Τζαφέστα
Πολύπλοκα Κοινωνικά Συστήματα (PHS267)Ελπίδα Τζαφέστα
Προσαρμοστική Νοημοσύνη (PHS278)Ελπίδα Τζαφέστα
Τεχνητή τέχνη (PHS406)Ελπίδα Τζαφέστα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ (PHS307)Δρακούλης Νικολινάκος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ:ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (PHS354)Δρακούλης Νικολινάκος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΝΟΥ (ΥΠΟ ΔΠΜΣ "Γνωσιακή Ε)Ελένη Μανωλακάκη
Ψυχολογία της Νόησης (PHS567)Ειρήνη Σκοπελίτη