Οπτική Αντίληψη και Νευροεπιστήμη

Κωνσταντίνος Μουτούσης

Περιγραφή
Μια εισαγωγή στη δομή και λειτουργία του οπτικού συστήματος με αναφορές στη μεθοδολογία και τα μέαα που διαθέτει η νευροεπιστήμη για να μελετήσει τη σύνδεση  ανάμεσα στην οπτική αντίληψη και  τους εγκεφαλικούς μηχανισμούς που την υποστηρίζουν.

Ανακοινώσεις