Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PHARM146)M. ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ, Ι. ΛΟΥΚΑΣ, Ε.ΠΑΝΤΕΡΗ, Ε. ΓΚΙΚΑΣ, Ι. ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ
Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (PHARM222)Γιώργος Λαμπρινίδης
Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση 1 (PHARM109)Μ. Κουππάρης - Α. Τσαντίλη Κακουλίδου - Ε. Παντερή-Ι. Ντότσικας, Ε. Γκίκας
Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση 2 (PHARM108)Ειρήνη Παντερή - Μ. Κουππάρης - Α.Τσαντίλη Κακουλίδου- Ι. Ντότσικας
Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων (Μεταπτυχιακό) (PHARM213)Ιωάννης Ντότσικας
Υπολογιστική Χημειομετρία (PHARM231)Ευάγγελος Γκίκας, Γιώργος Λαμπρινίδης
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (PHARM201)Εμμανουήλ Μικρός