Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PHARM146)Ε.ΠΑΝΤΕΡΗ, Ι. ΛΟΥΚΑΣ, Ι. ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ, Ε. ΓΚΙΚΑΣ, Ι. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
Μέθοδοι Βιβλιογραφικής Αναζήτησης (PHARM222)Γιώργος Λαμπρινίδης
Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση 1 (PHARM109)Ε. Παντερή, Ι. Ντότσικας, Φ.Τσόπελας, Μ. Κουππάρης , Α. Τσαντίλη, Μ. Χρυσανθακόπουλος,
Προχωρημένη Φαρμακευτική Ανάλυση 2 (PHARM108)Ειρήνη Παντερή, Ιωάννης Ντότσικας, Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, Άννα Τσαντίλη
Σταθερότητα Φαρμακευτικών Προϊόντων (Μεταπτυχιακό) (PHARM213)Ιωάννης Ντότσικας, Ειρήνη Παντερή, Βασίλειος Μυριανθόπουλος, Αθανασία Βαρβαρέσου
Υπολογιστική Χημειομετρία (PHARM231)Ευάγγελος Γκίκας, Γιώργος Λαμπρινίδης
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι (PHARM201)Εμμανουήλ Μικρός