Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
017Γ030 Γ' ΕΞ Ειδικές ΜΕΘ (017Γ030)Μιχάλης Αργυρίου
017Α001 Α ΕΞ. Βιοστατιστική - Επιδημιολογία - Μεθοδολογία Έρευνας (017Α001)Π.Λάγιου
017Α002 Α ΕΞ. Λοιμώξεις (017Α002) Ελένη Δοκουτσίδου
017Α003 Α ΕΞ. Παθολογία (017Α003)Ι.Δημοπούλου/Ευσταθία Καμπισιούλη
017Α005 Α ΕΞ. Κλινική Φαρμακολογία (017Α005)Αν. Κοτανίδου , Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
017Β001 Β. ΕΞ. Επείγουσα Θεραπεία (017Β001)Αναστασία Κοτανίδου
017Β002 Β ΕΞ. Εντατική Θεραπεία (017Β002)Αναστασία Κοτανίδου
017Β003 B' ΕΞ. Μαζικές Απώλειες Υγείας - Διαχείριση Κρίσεων (017Β003)Κ. Γαϊτάνου
017Β004 Β ΕΞ.Αναισθησιολογία (017Β004)Μελεμενή Αικ.
017Β007 Β ΕΞ. Ψυχολογία Υγείας (017Β007 (ΜΕΥ))Β.Φισσουν
017Γ001 Γ ΕΞ. Επείγουσα Νοσηλευτική (PHTLS) (017Γ001)Χριστίνα Μαρβάκη, Ευσταθία Καμπισιούλη
017Γ002 Γ' ΕΞ. Εντατική Νοσηλευτική (017Γ002)Χρ. Μαρβάκη - Ευστ. Καμπισιούλη
017Γ003 Γ' ΕΞ Νέες Τεχνολογίες στην Επείγουσα Νοσηλευτική και Εντατική Νοσηλευτική (017Γ003)Αγγελική Χανδρινού
017Γ013 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (017Γ013)Αντωνία Κουτσούκου
017Γ014 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (017Γ014)Αντωνία Κουτσούκου
017Γ015 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ( 017Γ015)Αντωνία Κουτσούκου
017Γ016 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ (017Γ016)Αντωνία Κουτσούκου
017Γ023 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ( 017Γ023)
017Γ024 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (017Γ024)
017Γ025 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( 017Γ025)
017Γ026 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ( 017Γ026)
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ (MED1330)Αντωνία Κουτσούκου
Β ΕΞ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (MED877)Δ. Παπαγεωργίου
Β.ΕΞ. Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας (MED1115)ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
Γ' ΕΞ Κατεύθυνση Παίδων  (MED1470)
Γ' ΕΞ. Κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική (MED1471)Ι. Καλεμικεράκης - Θ. Κατσούλας
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (MED930)Χρ. Μαρβάκη, Ευστ. Καμπισιούλη
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΦ (MED929)Ευστ. Καμπισιούλη