Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
A2 Βασικές Γνώσεις Μορφολειτουργικής Οργάνωσης Ζωής II (MED1238)Καβαντζάς Νικόλαος
A3 Γενική και Περιβαλλοντική Παθολογική Ανατομική (MED1239)Καβαντζάς Νικόλαος
A4 Εισαγωγή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος (MED1247)Τσιτομενέας, Χέλμης, Βάττης
A5 Βασικές Αρχές Τοξικολογίας και Περιβαλλοντικής Έκθεσης (MED1252)Γιαγκίνης Κ., Τσιτσιμπίκου Χ., Θεοδωράτος Π.
A6 Βιοστατιστική, Επιδημιολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (MED1268)Παπαγεωργίου, Πικουλής, Καραμαγκιώλη, Τσάτσαρης
A8 Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Κρίσεων και Θέματα Επαγγελματικής Υγείας (MED1297)Πικουλής, Καραμαγκιώλη,Τσάκνης, Ντονά
A9 Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή και Επιπτώσεις στην Υγεία – Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Στρατηγικές (MED1312)Παπαγιάννης, Κασσωμένος, Νικολοπούλου
B1 Έκθεση και Απέκκριση στον Ανθρώπινο Οργανισμό (MED1363)Καβαντζάς, Παπανικολάου, Λάζαρης, Αθανασιάδου, Πρωτόπαπα, Κωνσταντινίδου
B2 Γονιμότητα, Έμβρυο και Περιβάλλον (MED1386)Κωνσταντινίδου, Γιαννοπούλου, Φρυσίρα, Κούκουρα, Καπετάνιος, Γιαννοπούλου, Κολιαλέξη
B5 Επιπτώσεις στην Υγεία απο την Περιβαλλοντική Έκθεση ΙΙΙ (MED1421)Καβαντζάς, Πρίφτης, Τσίπης, Κλέντζερης
B6 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείριση Περιβαλλοντικής Έκθεσης (MED1424)Τσάκνης, Βοργιάς, Μάιπας
B7 Βασικές Αρχές Βιοοικονομίας και Περιβαλλοντική Νομοθεσία (MED1428)Βοργιάς, Καλαβρός
B8 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Νέες Τεχνολογίες Δόμησης και Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας (MED1436)Θεοδωράτος, Παπαγιάννης
E10 Κλιματική Αλλαγή κι επιπτώσεις στην Υγεία (MED307)Νικολοπούλου-Σταμάτη Π.
E11 Περιβαλλοντική Παθολογική Ανατομία  (MED180)Καβαντζάς Νικόλαος
E12 Επιδημιολογία, Δημογραφία, Οικονομικά περιβαλλοντικής υγείας, Διαχείριση για την αειφόρο ανάπτυξη, Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Υγεία, Εκτίμηση κινδύνου (MED190)R.N. Lacroix, Πηγάκη Μ.
E14 Διαχείριση διατροφικών κρίσεων - Διατροφικοί κίνδυνοι - Πιστοποίηση ποιότητας ISO στα τρόφιμα - Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα  (MED181)Τσάκνης Ι., Ντονά Α., Hilbeck A.
K3 Βασικές γνώσεις περιβαλλοντικής έκθεσης. Αξιολόγηση κινδύνου. (MED137)Θεοδωράτος Π., Τσάκνης Ι., Τσιτομενέας Σ.
Α1 Βασικές Γνώσεις Μορφολειτουργικής Οργάνωσης Ζωής I (MED1224)Νικόλαος Καβαντζάς
Α7 Διαχείριση Ποιότητας Αέρα, Υδάτων και Αποβλήτων (MED1278)Ελευθεριάδης, Διαπούλη, Θεοδωράτος, Στρογγυλούδη
Β3 Επιπτώσεις στην Υγεία από την Περιβαλλοντική Έκθεση Ι (MED1387)Καβαντζάς, Νικολοπούλου, Τσάκνης, Βαρβαρέσου, Μάιπας
Β4 Επιπτώσεις στην Υγεία από την Περιβαλλοντική Έκθεση ΙΙ (MED1414)Τσιτομενέας, Μαυρομιχαλάκη, Γεροντίδου, Θεοδωράτος
Β9 Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση και Επικοινωνία (MED1438)Τζαβέλλα, Μάιπας, Καλαχάνης
Ε01 Χημεία Περιβάλλοντος (MED142)Βάττης Δ.
Ε02 Φυσική περιβάλλοντος (MED143)Χέλμης Κ., Τσιτομενέας Σ.
Ε03 Διαχείριση ποιότητας Αέρα (MED144)Ελευθεριάδης Κ.
Ε07 Ρύπανση Υδάτων/ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων (MED178)Καβαντζάς Νικόλαος
Ε09 Περιβαλλοντική Νομοθεσία/ Ευρώπης/Διεθνής/Αρχή Πρόληψης (MED177)Καλαβρός Αλέξανδρος
Ε13 Εισαγωγή σε μοντέλα προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διαχείριση κρίσεων (MED191)Κασσωμένος Π.
Ε4 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και νέες τεχνολογίες δόμησης. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (MED145)Θεοδωράτος Π., Παπαγιάννης Α.
Ε5 Βασικές έννοιες βιοστατιστικής / Οικονομία Περιβάλλοντος. Βιωσιμότητα, εμπόριο και Περιβάλλον. Καινοτομίες στο χώρο των αειφορικών προμηθειών και πράσινες προμήθειες (MED146)Παπαγεωργίου Ε., Lacroix R.
Ε6. Οικοτοξικολογία. Ανακύκλωση. Αστικά και βιομηχανικά στερεά απόβλητα. Πόσιμο νερό και αστικά λύματα (MED173)Θεοδωράτος Π.
Ε8 EU Strategies on Environmental Health WHO -Thinking Beyond the Box: Innovation and Trans-disciplinarity as Engines of Transformation and Growth (MED176)Luc Hens, Ηλίας Καραγιάννης, Πολυξένη Νικολοπούλου Σταμάτη
ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΠΜΣ (MED1837)Νικόλαος Καβαντζάς
Εισαγωγικές Διαλέξεις (MED346)Καβαντζάς Νικόλαος
ΗΜΕΡΙΔΕΣ 1 (MED715)Καβαντζάς Νικόλαος
Κ01 Εισαγωγή στις Επιστήμες Περιβάλλον και Υγεία (MED135)Καβαντζάς Νικόλαος
Κ02 Βασικές γνώσεις οργάνωσης ζωής (MED136)Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη
Κ05 Κλιματολογικές καταστροφές και επιδράσεις στην Υγεία (MED139)Παπαγιάννης Α. Μπακούλα- Τζουμάκα Χ.
Κ06 Επιπτώσεις Πλανητικών Μεταβολών στην Υγεία (MED140)Μαυρομιχαλάκη Ε.
Κ07 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Υγεία: Ιστοί, Κύτταρα, DNA (MED141)Καβαντζάς Νικόλαος
Κ08 Επιπτώσεις στην Υγεία από τη Διατροφή και Επιδημιολογία (MED192)Ευαγγελία Πρωτόπαπα
Κ4 Οδοί έκθεσης, Οδοί απέκκρισης (MED138)Νικολοπούλου-Σταμάτη Π., Καβαντζάς Ν, Αγγελοπούλου Ρ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΜΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2016 (MED983)Καβαντζάς Νικόλαος
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΜΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2017 (MED1120)Καβαντζάς Νικόλαος
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΜΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 2018 (MED1223)Νικόλαος Καβαντζάς
Περιβαλλοντική Επιδημιολογία (MED1265)Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ (MED1233)Νικόλαος Καβαντζάς
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ I (MED376)Καβαντζάς Νικόλαος
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΜΣ 12 (MED1443)Lacroix R. N., Μάιπας Σ., Πετράκης Π.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΜΣ 14 (MED1835)
Χ - E2 Φυσική Περιβάλλοντος 2009 (MED358)Καβαντζάς Νικόλαος
Χ - E3 Διαχείριση ποιότητας Αέρα 2009 (MED360)Καβαντζάς Νικόλαος