Περιβαλλοντική Επιδημιολογία

Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης

Περιγραφή

Οι διαλέξεις αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων τόσο στο εργασιακό όσο και στο γενικότερο περιβάλλον.

Ενότητες

Η διάλεξη εισαγωγής στην περιβαλλοντική επιδημιολογία έχει στόχο να καλύψει τις πέντε (5) μεγάλες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν την υγεία των ανθρώπων. Δηλαδή να προσφέρει βασικές γνώσεις σε σχέση με τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που δυνατόν να επιδράσουν αρνητικά πάνω στην υγεία μας

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -