Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εργαστήριο Οργανικής-Πρακτικές εξετάσεις (CHEM107)Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Α. ΜΟΡΕΣ
Φυσικές Βιομηχανικές Διεργασίες (CHEM139)Μαργαρίτα Χατζηχρηστίδη, Γεώργιος Σακελλαρίου