Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιοχημεία Ι (627)Εμμανουηλίδου Ευαγγελία, Ευστράτιος Στρατίκος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙΙ (CHEM203)Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛAΚΗΣ, Α. ΜΟΡΕΣ, Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ, Α. ΓΚΙΜΗΣΗΣ, Α. ΤΖΑΝΗ, Ε. ΣΑΚΚΗ
Εργαστήριο Οργανικής-Πρακτικές εξετάσεις (CHEM107)Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Α. ΜΟΡΕΣ
Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ: Από κηλίδες και δακτυλίους σε μοριακές δομές - Θεωρία και Πρακτική (11634)Νικόλαος Τσουρέας
ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (CHEM204)Αθανάσιος Φιλιππόπουλος, Ανδρέας Δανόπουλος (Συντονιστής)
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (614Θ)Αριστοτέλης Παπακονδύλης
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ (Π) (614 Π)Απόστολος Καλέμος. Αριστοτέλης Παπακονδύλης
Χημεία Περιβάλλοντος (CHEM166) Ε. Μπακέας (συντονιστής), Σ. Καραβόλτσος, Φ. Μπότσου, Β. Παρασκευοπούλου, Α. Σακελλάρη, Ε. Σταθοπούλου, Κ. Κουκουλάκης
Χημεία Τροφίμων (CHEM150)Χαράλαμπος Προεστός
ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (CHEM215)Α. Οικονόμου, Χ. Πολυδώρου