Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανόργανη Χημεία ΙΙ (CHEM110)Αθανάσιος Φιλιππόπουλος (Συντονιστής), Πατρίνα Παρασκευοπούλου
Μαθηματικά ΙΙ (CHEM334)Χαράλαμπος Τσίτουρας
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ (232Π)Πατρίνα Παρασκευοπούλου (Συντονίστρια), Αθανάσιος Φιλιππόπουλος, Μαρία Ρούλια, Αικατερίνη Σάλτα
Φυσική ΙΙ (CHEM239)Κ. Τσακμακίδης, Α. Τζανακάκη,