Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
70011 (Εαρινό εξάμηνο 2017) Οθωμανική Ιστορία  (70011)Herve Georgelin
Oθωμανική Ιστορία (TURKMAS432)Θεμοπούλου Αιμιλία
Toυρκική Γλώσσα ΙΙ Α, Φωνολογία, Φωνητική, Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξιλόγιο (ΤΚ 70005 Α)Σοφία Πρόκου
Εισαγωγή στην Πληροφορική ΙΙ (TURKMAS266)Ευθυμία Μούκα
Οθωμανική Γλώσσα ΙΙ (TURKMAS433)Θεμοπούλου Αιμιλία
Τουρκική Γλώσσα ΙΙ - Moρφολογία/Σύνταξη (70005A)Χριστίνα Σανλίογλου
Τουρκική Γλώσσα ΙΙ Β, Δεξιότητες στον Γραπτό Λόγο (ΤΚ 70005 Β)Σοφία Πρόκου