Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιολογική Χημεία (Νέο ΠΠΣ) (51507)Καθ. Ε. Μπάσδρα
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (MED739)Ε. Μπάσδρα
Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος Ι (51203)Καθηγητής Χ. Αγγελόπουλος
Εισαγωγή στην Πληροφορική (51305)Δημήτριος Χαλαζωνίτης
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΗΦΑ) (DENT593)Ομάδα Διαχείρισης ΗΦΑ
Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών (ΚΣΑΑ) 3ου και 4ου Εξαμήνων (51252 Α_Β)Καθηγήτρια Ευδοξία Πεπελάση
ΚΡΑΝΙΟΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙ (DENT590)Χρήστος Ραχιώτης
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (MED738)ΔΕΠ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας (Διευθυντής Α. Τσακρής)
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΚΛΗΡΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ-ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΤΕΡΗΔΟΝΑ (DENT293)Χρήστος Ραχιώτης
Πειραματική Φυσιολογία - Οδοντιατρική (51259)Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Φυσιολογίας