Εισαγωγή στην Πληροφορική (51305)

Δημήτριος Χαλαζωνίτης

Περιγραφή

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του 3ου Εξαμήνου σπουδών.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα γίνεται διαδικτυακά από τον σύνδεσμο:

https://meet.google.com/umq-trre-rva

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις