Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βυζαντινή Μουσικολογία [Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία] (MUSIC249)Αχιλλεύς Χαλδαιάκης
Εθνομουσικολογία Ι (MUSIC417)Αναστάσιος Χαψούλας
Ελληνική παραδοσιακή μουσική (ΜΣ06)ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΒΑΣ
Εργαστήριο Όπερας (MUSIC456)Νικόλαος Μαλιάρας
Θεωρία και πράξη της τονικής μουσικής (αρμονική και δομική ανάλυση) Ι & ΙΙ (MUSIC217)Ιωάννης Φούλιας
Ορχήστρα δωματίου Ι και ΙΙ (Κ1ΕΠΙ) (MUSIC455)Νικόλαος Μαλιάρας
Συνοπτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Μουσικής Ι  (MUSIC421)Ιωάννης Παπαθανασίου
Χορωδία Ι και ΙΙ (MUSIC454)Νικόλαος Μαλιάρας