Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
IA 14 - Bυζαντινή Αρχαιολογία Β'. Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. – 1453) (ARCH603)Γεώργιος Πάλλης - Αναστασία Δρανδάκη
Βυζαντινή Ιστορία II 21 (ARCH357)Σοφία Μεργιαλή
Γλωσσική Ανάπτυξη ( ΨΧ34)Ασημίνα Ράλλη
ΙΑ 14 Αρχαιολογία και τέχνη της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (7ος αι. – 1453): Μνημειακή ζωγραφική, εικόνες, χειρόγραφα (ARCH741)Αναστασία Δρανδάκη
ΙΙ 21 Βυζαντινή Ιστορία Β΄ (ARCH155)Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη
Νεώτερη Ελληνική Ιστορία Α_ΙΙ 18 (ΙΙ 18)Σπυρίδων Πλουμίδης
Οθωμανική Ιστορία και Παλαιογραφία: Οι πηγές (ΙΙ 109)Λεωνίδας Μοίρας