ΙΙ 21 Βυζαντινή Ιστορία Β΄

Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη

Περιγραφή

 

Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

 

Ιστορία του βυζαντινού κράτους 1081-1453:

 

Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, στο πλαίσιο των  διεθνών σχέσεών της. Θα εξετασθούν τα κύρια γεγονότα και πρόσωπα, καθώς και κοινωνικο-οικονομικοί θεσμοί, με παράλληλο ιστορικό σχολιασμό επιλεγμένων κειμένων από τις αφηγηματικές, διπλωματικές κ. ά. πηγές της εποχής.

 

The Byzantine State 1081-1453:

 

Political and social developments in the Eastern Roman Empire during the late Byzantine period, in the context of international relations. The course shall focus on main events and persons, as well as socio-economic institutions, while discussing selected texts from narrative, diplomatic and other sources of the period.

 

Λέξεις – κλειδιά

ΥΣΤΕΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΚΟΜΝΗΝΟΙ, ΑΓΓΕΛΟΙ, ΛΑΣΚΑΡΙΔΕΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, Μ. ΑΣΙΑ, ΝΙΚΑΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΜΟΡΙΑΣ, ΠΟΛΕΙΣ, ΑΛΩΣΕΙΣ, ΔΥΣΗ, ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, ΣΕΡΒΟΙ, ΤΟΥΡ

Περισσότερα  

Ενότητες

 

Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία

και γενική παρουσίαση του μαθήματος

Χρονικά και γεωγραφικά όρια της υστερο-βυζαντινής περιόδου

Πολιτική ιδεολογία και διαδοχή στον θρόνο

Διοίκηση και αξιώματα-τίτλοι

Άμυνα και διπλωματία

Κοινωνία και οικονομία

Νομοθεσία και θεσμοί

Διεθνείς σχέσεις

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις