Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Επικοινωνία Ανθρώπου - Μηχανής 2018-19 (MEDIA391)Δημήτριος Χαρίτος
Κοινωνία της Πληροφορίας/information society (MEDIA118)Λίζα Τσαλίκη/liza tsaliki