Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Κοινωνία της Πληροφορίας/information society (MEDIA118)Λίζα Τσαλίκη/liza tsaliki
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ (MEDIA411)Παναγιώτης Χαλάτσης