Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
BOTANIKH (Y05) Ι.Δ. Αδαμάκης, (συντονιστής), Κ. Χαραλαμπίδης, Ε. Γιαννούτσου, Π. Σωτηρίου -- Θ. Κωνσταντινίδης, Ζ. Γκόνου, Ι. Λούβρου, Ι. Μπαζός, Ι. Πύρρη, Π. Ανδριόπουλος, Δ. Καζάνης
ΒIOXHMEIA I (BIOL186)Συντονίστρια: Διδώ Βασιλακοπούλου. Διδάσκοντες: Διδώ Βασιλακοπούλου - Δ. Σίδερης
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (13Β006)Διαμάντης Σίδερης, Διδώ Βασιλακοπούλου, Ιερώνυμος Ζωιδάκης
Ζωολογία Ι (BIOL106)Α. Λεγάκις, Σ. Ντέντος (Συντονιστής μαθήματος Ζωολογία Ι), Π. Μεγαλοφώνου
Στοιχεία Μαθηματικών και Βιοστατιστικής (BIOL304)Β. Σύψα, Ν. Πανταζής, Δ. Χατζηνικολάου, Γ. Τουλούμη, Ε. Σαμόλη
Ταξινομική Φυτών και Βιοσυστηματική (BIOL206)Θ. Κωνσταντινίδης, Ζ. Γκόνου-Ζάγκου
Χημεία Τροφίμων (CHEM150)Χαράλαμπος Προεστός