Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Discrete Dynamical Mathematics (ECON533)Ηλίας Καμούζης
ERASMUS: New Technologies and the Knowledge Economy (ECON331)Γεώργιος Πεντζαρόπουλος
Financial Forecasting & Data Science (ECON525)Σάββας Παπαδόπουλος
MAΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (E-commerce) (ECON119) XΑΡΑ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Phd in Accounting (ECON534)Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Βασιλείου - Δημήτριος Μπάλιος
Post Doc Research in Accounting (ECON538)Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Βασιλείου - Δημήτριος Μπάλιος
Statistical and Econometric Modelling (ECON399)Σάββας Παπαδόπουλος
UoA MBA: Γενικές Ανακοινώσεις (ECON595)Δημήτριος Βασιλείου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ECON349)Νικόλαος Ηρειώτης
Θεωρία Παιγνίων (ECON539)Ηρακλής Κόλλιας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ECON372) Χαρά Ντελοπούλου
Πρόοδος - Ελληνική Οικονομική Ιστορία Ι, 19ος αιώνας – 1940 (ECON597)Ευγενία Μπουρνόβα