Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
75703 READING GREEK PAPYRI (Prof. Papathomas) (BAAG149)Αμφιλόχιος Παπαθωμάς
Greek Numismatics, Monetary Policies, and the Economy (75704)Ελένη Ψωμά
Homer and Greek Mythology (75702) Αικατερίνη-Νίνα Καρβούνη
Household and social structure in Prehistory (BAAG123)Γεώργιος Βαβουρανάκης