Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Aegean civilizations: a survey (75201)Giorgos Vavouranakis
Ancient Greek art: an overview (75202)Professor Dimitris Plantzos
Greek II (BAAG105)Rosalia Hatzilambrou
The History of the Greek Polis (BAAG108)Ελένη Ψωμά