Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Aegean civilizations: a survey (75201)Giorgos Vavouranakis, Tina Kalantzopoulou
Ancient Greek art: an overview (75202)Professor Dimitris Plantzos
Greek II (BAAG105)Rosalia Hatzilambrou
The history of the Greek Polis, spring semester 2021/ 2022 (BAAG131)Ελένη Ψωμά