Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Greek I (BAAG102) Νικολέττα Καναβού
Introduction to Historical Studies (BAAG101) Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Introduction to the Discipline of Archaeology (75101) Yiannis Papadatos