Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ MANAGEMENT (SOCTHEOL264)Σωτήριος Δεσπότης
.
ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (SOCTHEOL206)Σωτήριος Δεσπότης
.
Η Θεολογία της Μουσικολογίας (MUSIC258)Αχιλλεύς Χαλδαιάκης
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ (SOCTHEOL265)Σωτήριος Δεσπότης
Κέντρα του μοναχισμού στην Ελλάδα (SOCTHEOL179)Σωτήριος Δεσπότης
.
Χάρτης μαθημάτων Σ. Δεσπότη - ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ (SOCTHEOL174)Σωτήριος Δεσπότης
.