Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

  • Σχολή - Τμήμα: ΕΚΠΑ » Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Library of the School of Philosophy. Postgraduate students (LIB105 (υπό διαμόρφωση))Ομάδα εκπαίδευσης χρηστών ΒΦΣ
LIS. Library of the School of Philosophy. Introduction to the use of the Library (LIB104)Library workshops and training team
Βασικές Έννοιες Ανοικτής Επιστήμης (LIB106)ΒΚΠ. Υπηρεσία για την Ανοικτή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ). Εργαστηριακό σεμινάριο Mendeley (ADM102)Αργυρώ Φραντζή
Βιβλιοθήκη Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.Εισαγωγή στη χρήση της βιβλιοθήκης (LIB107)Ευαγγελία Τσώλα
ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής. Εισαγωγή στη χρήση της βιβλιοθήκης (LIB101)Ομάδα εκπαίδευσης χρηστών ΒΦΣ
ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής. Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών (αντίγραφο) (LIB103)Ομάδα εκπαίδευσης χρηστών ΒΦΣ