ΒΚΠ. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής. Εισαγωγή στη χρήση της βιβλιοθήκης

Ομάδα εκπαίδευσης χρηστών ΒΦΣ

Περιγραφή

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι  να εισαγάγει τους φοιτητές στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, να τους δείξει την κατανομή των συλλογών και το χώρο της Βιβλιοθήκης.  Επιμέρους στόχοι είναι  να εξοικειωθούν με τη διαδικασία εύρεσης και εντοπισμού κάθε είδους υλικού στη Βιβλιοθήκη με τη βοήθεια του ταξινομικού συστήματος και του ηλεκτρονικού καταλόγου και να ενημερωθούν για τις βασικές υπηρεσίες  που προσφέρει η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) μέσα από τον ιστότοπό της. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές, δίνει όμως μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη των πρωτοετών και εν γένει των αρχαρίων στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και τη χρήση της βιβλιοθήκης.

CC - Αναφορά Δημιουργού

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -