Παραδόσεις εξεταστέας ύλης
- Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - 11:29 μ.μ. -

Μέχρι στιγμής, η εξεταστέα ύλη που έχει  παραδοθεί είναι από το βιβλίο: το κεφ. 1 (μόνο το  "Κοινωνία και Ψυχική Υγεία Ι") και τα κεφ. 2, 6 και 7.  Από τα έγγραφα στο eclass, τα αρχεία 1, 2, 3, 4, 5 και 6.  Στο τέλος του εξαμήνου, που θα έχουν ολοκληρωθεί οι παραδόσεις  των εισηγήσεων, θα ανακοινωθεί όλη η εξεταστέα ύλη.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!