Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξέταση ΨΧ103 Σεπτεμβρίου 2021  (έχει λήξει

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

Έναρξη: 21-09-2021 12:00
Λήξη: 21-09-2021 13:35
Διάρκεια: 95 λεπτά
Προσπάθειες: 2/2
Εξέταση ΨΧ103, 01/07/21 (Αντίγραφο)  (έχει λήξει

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

Έναρξη: 01-07-2021 10:35
Λήξη: 01-07-2021 11:05
Διάρκεια: 95 λεπτά
Προσπάθειες: 1/2
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Εξέταση ΨΧ103, 01/07/21 (Αντίγραφο)  (έχει λήξει

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

Έναρξη: 01-07-2021 09:10
Λήξη: 01-07-2021 10:45
Διάρκεια: 95 λεπτά
Προσπάθειες: 2/2
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Εξέταση ΨΧ103, 01/07/21  (έχει λήξει

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

Έναρξη: 01-07-2021 09:00
Λήξη: 01-07-2021 10:35
Διάρκεια: 95 λεπτά
Προσπάθειες: 2/2
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι