Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Εξέταση ΨΧ103 Σεπτεμβρίου 2021  (έχει λήξει

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

Έναρξη: 21/9/21, 12:00 μ.μ.
Λήξη: 21/9/21, 1:35 μ.μ.
Διάρκεια: 95 λεπτά
Προσπάθειες: 2/2
Εξέταση ΨΧ103, 01/07/21 (Αντίγραφο)  (έχει λήξει

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

Έναρξη: 1/7/21, 10:35 π.μ.
Λήξη: 1/7/21, 11:05 π.μ.
Διάρκεια: 95 λεπτά
Προσπάθειες: 1/2
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Εξέταση ΨΧ103, 01/07/21 (Αντίγραφο)  (έχει λήξει

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

Έναρξη: 1/7/21, 9:10 π.μ.
Λήξη: 1/7/21, 10:45 π.μ.
Διάρκεια: 95 λεπτά
Προσπάθειες: 2/2
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Εξέταση ΨΧ103, 01/07/21  (έχει λήξει

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

Έναρξη: 1/7/21, 9:00 π.μ.
Λήξη: 1/7/21, 10:35 π.μ.
Διάρκεια: 95 λεπτά
Προσπάθειες: 2/2
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι