Ειδικά Θέματα στην Κλινική Ψυχολογία (ΨΧ103)

Ντιάνα Χαρίλα

Περιγραφή

Το μάθημα μελετά τους τρόπους με τους οποίους ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες διαδρούν μεταξύ τους στην εμφάνιση ψυχοπαθολογικών φαινομένων. Μελετώνται οι κοινωνικές συνθήκες που επιδρούν στην διαμόρφωση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των προσώπων. Συζητώται ζητήματα όπως, ψυχική υγεία, οικογένειες με πάσχον μέλος, ο ρόλος της ψυχοκπαίδευσης. Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με ειδικά κλινικά θέματα και παρεμβάσεις όπως, ψυχοκοινωνική στήριξη σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, ομοφοβία, κοινωνικό στίγμα και τραύμα, η χρήση των τεχνικών της νοερής απεικόνισης, έμφυλη βία κ.α. 

Το μάθημα εξετάζεται με  ομαδική γραπτή εργασία και παρουσίαση της εργασίας στο αμφιθέατρο.