Ειδικά Θέματα στην Κλινική Ψυχολογία (ΨΧ103)

Ντιάνα Χαρίλα

Περιγραφή

Το μάθημα μελετά τους τρόπους με τους οποίους ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες διαδρούν μεταξύ τους στην εμφάνιση ψυχοπαθολογικών φαινομένων. Μελετώνται οι κοινωνικές συνθήκες που επιδρούν στην διαμόρφωση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των προσώπων. Το μάθημα συζητά θέματα όπως, ψυχική υγεία και οικογένεια, ψυχική υγεία προσφύγων και μεταναστών, έμφυλη βία και συμβουλευτική γυναικών. Παράλληλα το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση με ειδικά κλινικά θέματα και παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεωρίας και πράξης, όπως: διαχείριση πένθους, αντιμετώπιση προβλημάτων ζεύγους, διαταραχές πρόσληψης τροφής, η χρήση των τεχνικών της νοερής απεικόνισης. 

Το μάθημα εξετάζεται με  γραπτή εξέταση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις