Για τους/τις επί πτυχίω φοιτητές/τριες
- Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 - 10:23 μ.μ. -

Όσοι/ες είναι επί πτυχίω και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική του Ιουνίου παρακαλώ να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο "Εξέταση για τους/τις επί πτυχίω" στο eclass. Σημειώνεται, οτι η εξέταση γίνεται μέσω γραπτής εργασίας κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα.