Παράδοση εργασιών
- Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 - 7:36 μ.μ. -

Η προφορική παρουσίαση των ομαδικών εργασιών, ολοκληρώθηκε σήμερα.  Όσες ομαδες δεν προσήλθαν να παρουσιάσουν την εργασία τους, αποκλείονται από τη βαθμολόγηση στο μάθημα. 

Η παράδοση της γραπτής εργασίας γίνεται μέσω του eclass (βλ. προηγούμενη ανακοίνωση). 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και εύχομαι καλό καλοκαίρι!