Βασικό Εργαστήριο Φυσικής II (10ΥΚΟ06)

Ανακοινώσεις

Συμπληρωματικά Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ
- Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 - 7:05 μ.μ. -

Τα “Εργαστήρια Φυσικής II” θα πραγματοποιηθούν κανονικά μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

Από 30/5 έως και 2/6 θα πραγματοποιηθούν τα συμπληρωματικά εργαστήρια για την αναπλήρωση των απουσιών των φοιτητών. Το Πρόγραμμα των συμπληρωματικών εργαστηρίων για κάθε φοιτητή θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 29/5.

Οι φοιτητές, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Μαΐου, θα πρέπει να δηλώσουν στη σχετική εφαρμογή που έχει ανοίξει στην ιστοσελίδα του “Εργαστηρίου Φυσικής II” στο eclass, στο πεδίο “Εργασίες” και τίτλο: “Δήλωση Απουσιών στο Εργαστήριο Φυσικής II, 2022-2023” την/τις άσκηση/ασκήσεις που έχουν απουσιάσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στο συγκεκριμένο εργαστηριο.

Προσοχή:

(α) Ως απουσία θα πρέπει να δηλωθεί από την/τον φοιτήτρια/φοιτητή και τυχόν άσκηση/ασκήσεις που θα έπρεπε να πραγματοποιήσει κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, μετά την 26/5.

(β) Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι την Παρασκευή 19/5 και τη Δευτέρα 22/5 δεν θα πραγματοποιηθούν Εργαστηρια στο Τμήμα Φυσικής.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές θα πρέπει να μπουν στη σχετική εφαρμογή στο eclass για τη δήλωση απουσιών όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου, τηλέφωνο και email επικοινωνίας

(β) Τμήμα του Εργαστηρίου Φυσικής II που παρακολουθούν (ημέρα και ώρα)

(γ) Τα ονόματα των διδασκόντων τους σε κάθε έναν από τους δύο εργαστηριακούς κύκλους (1ος κύκλος: Ασκήσεις Β1-Β4 και 2ος κύκλος: Ασκήσεις Β5-Β8)

(δ) Αριθμός και Τίτλος άσησης/ασκήσεων που έχουν απουσιάσει (αναφέρονται όλες οι ασκήσεις που έχουν απουσιάσει οι φοιτητές και συμπεριλαμβάνονται οι ασκήσεις που θα πραγματοποιούνταν κανονικά αλλά μετά την 26 Μαΐου 2023, όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω)

(ε) Αν έχει παρουσιάσει άσκηση με τη μορφή μικροδιδασκαλίας (i) σε φοιτητές και (ii) σε μαθητές.

Για κάθε σχετική διευκρίνιση παρακαλώ στείλτε email στο sgardelis@phys.uoa.gr