Βασικό Εργαστήριο Φυσικής II (10ΥΚΟ06)

Σ. Γαρδέλης

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Φυσικής 2 (10ΥΚΟ06) διεξέγεται στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών (από το 2022 και μετά) στο 2ο εξάμηνο (Eαρινό εξάμηνο). Περιλαμβάνει θεματικά κυρίως εργαστηριακές Ασκήσεις πάνω στη Μηχανική που έχει ήδη διδαχθεί στο 1ο εξάμηνο.