Βασικό Εργαστήριο Φυσικής II (10ΥΚΟ06)

Α. Μανουσάκης-Κατσικάκης

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Φυσικής 2 (Y0324) διεξέγεται στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Σπουδών (από το 2011 και μετά) στο 2ο εξάμηνο (Eαρινό εξάμηνο). Περιλαμβάνει θεματικά κυρίως εργαστηριακές Ασκήσεις πάνω στη Μηχανική που έχει ήδη διδαχθεί στο 1ο εξάμηνο. Δύο, από τις συνολοκές 8 ασκήσεις που θα κάνετε (σε δύο κύκλους των 4 ασκήσεων), αναφέρονται θεματικά στην ύλη του νέου Μαθήματος Φυσική 2 (Y0323) το οποίο περιλαμβάνει τις ενότητες πάνω στη Θερμότητα και στη Κυματική - Οπτική.

Για τους φοιτητές του παλαιού Προγράμματος (από 2010 και πριν): ισοδυναμεί προς το παλαιό Εργαστήριο Φυσικής Ι

3469

Ημερολόγιο