Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ2  (έχει λήξει
Έναρξη: 02-08-2021 09:00
Λήξη: 20-08-2021 20:00
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Φ2  (έχει λήξει
Έναρξη: 04-03-2021 09:00
Λήξη: 07-03-2021 21:00