Εξετάσεις ΦΝ 85
- Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010 - 12:00 π.μ. -
Η προφορική εξέταση του μαθήματος που θα γίνει τη Δευτέρα, 31/5 (2-5 μ.μ.), ισχύει και για τους δύο διδάσκοντες (Καθηγ. Ζαχ. Σιαφλέκη και Δημ. Αγγελάτο). Η εξέταση θα γίνει στα γραφεία τους.