Θεωρία Λογοτεχνίας- Φορμαλισμός και Δομισμός

Δημήτρης Αγγελάτος

Περιγραφή

Στην παράδοση αυτή θα εξεταστούν ορισμένες θεωρητικές αντιλήψεις για τη λογοτεχνία που σφράγισαν τρόπον τινά την εξέλιξη  των σύγχρονων θεωριών της λογοτεχνίας. Ο Φορμαλισμός και ο Δομισμός, όπως αναπτύσσονται από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, στη Ρωσία κατ?αρχήν, στη Τσεχοσλβακία κατόπιν στα χρόνια του μεσοπολέμου και στη μεταπολεμική Γαλλία μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 1970, οριοθετούν ακριβώς τη γονιμότατη βάση, πάνω στην οποία στηρίχθηκαν και εξακολουθούν να στηρίζονται, οι μεταγενέστεροι θεωρητικοί της λογοτεχνίας, αντλώντας σημαντικότατα εργαλεία δουλειάς και αφετηρίες για περαιτέρω επεξεργασία νέων θεωρητικών προτάσεων. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ημερολόγιο