Αναβάθμιση στην Ενότητα 1.3 - Σενάρια Χρήσης
- Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022 - 12:18 μ.μ. -

Ανανεώθηκε η Ενότητα (Ενότητα 1.3) με αναλυτική λίστα όλων των Σεναρίων Χρήσης Ζωντανών Μεταδόσεων/Καταγραφών αλλά και ανάρτησης περιεχομένου στην πλατφόρμα OpenDelos. Σε κάθε περίπτωση παρατίθονται οι περιπτώσεις χρήσης αλλά και οι παράμετροι που χρειάζεται να δηλωθούν στην ηλ. αίτηση.