Διεξαγωγή Webinar Κατάρτισης στην πλατφόρμα OpenDelos με θέμα 'Διαχείριση Περιεχομένου' - 15 Φεβρουαρίου 2022
- Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2022 - 1:50 μ.μ. -

Σας ανακοινώνουμε ότι στις 15-2-2022 και ώρα 11:00 πμ θα διεξαχθεί εξ' αποστάσεως Webinar για την πλατφόρμα OpenDelos με θέμα 'Διαχείριση Περιεχομένου'. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα Webex και ο σύνδεσμος σύνδεσης δίνεται παρακάτω.


Περιεχόμενα Σεμιναρίου

  1. Σύντομη παρουσίαση του δημόσιου περιβάλλοντος για τον απλό χρήστη. (Περιεχόμενο, ζωντανές μεταδόσεις, Πρόγραμμα)
  2. Είσοδος χρήστη, Γενική οργάνωση του υλικού, Πληροφορίες Μαθημάτων, Αναζήτηση υλικού στην διαχείριση περιεχομένου,
  3. Πώς αναρτώ νέο βίντεο σε σειρά μαθήματος, δημοσιοποίηση, αναπαραγωγή περιεχομένου, Αντιγραφή δημόσιου URL.
  4. Επιπλέον επιλογές βίντεο (διαγραφή, αποθήκευση).
  5. Προσθήκη διαφανειών σε βίντεο χωρίς συγχρονισμό, Διαχείριση διαφανειών.
  6. Ανάρτηση δημοσίων ή περιορισμένων βίντεο Μαθημάτων σε μάθημα eClass.
  7. Εικονική αποκοπή βίντεο (ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο).


Σύνδεσμος Webex Σεμιναρίου - 15-2-2022

Webinar Πλατφόρμας OpenDelos - 'Κατάρτιση στην Διαχείριση Περιεχομένου' - 15-2-2022
Hosted by Giorgos Fragkos

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m03bae577c8fc7469037afc59305f1f7a


Tuesday, Feb 15, 2022 11:00 am | 2 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest


Meeting number: 2730 376 3735


Password: webOpenDelos2022