Νέα Ενότητα 2.6 - Πώς αντιγράφω έναν πόρο πολυμέσου;
- Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2022 - 5:19 μ.μ. -

Προστέθηκε νέα Ενότητα (Ενότητα 2.6) με οδηγίες πως θα αντιγραφεί ένας υπάρχων πόρος πολυμέσου σε ένα όμοιο, με τις ίδιες πληροφορίες. Η διαδικασία δίνει ευκολία στην δημιουργία πόρων μιας σειράς διαλέξεων, η οποία περιέχει τις ίδιες πληροφορίες σε κάθε πόρο πολυμέσου.