Ανάρτηση υλικού Σεμιναρίου Κατάρτισης στην πλατφόρμα OpenDelos, 20-12-2021!
- Δευτέρα, 03 Ιανουαρίου 2022 -

Αναρτήθηκαν οι σύνδεσμοι βίντεο από το Webinar Κατάρτισης στην πλατφόρμα OpenDelos, με θέμα 'Διαχείριση Περιεχομένου', το οποίο διεξήχθη στις 20-12-2021. Οι σύνδεσμοι αναπαραγωγής βρίσκονται στην κατηγορία 'Πολυμέσα' αλλά και στις αντίστοιχες Ενότητες κατάρτισης.