Νέα δυνατότητα πολλαπλής αμφίδρομης σύνδεσης μαθημάτων openDelos & eClass!
- Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 -

Προστέθηκε νέα δυνατότητα σύνδεσης πολλών μαθημάτων opendelos με πολλά μαθήματα eClass. Η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει την ανάρτηση ενός βίντεο σε πολλά μαθήματα eclass ή αντίστροφα την ανάρτηση βίντεο σε ένα μάθημα eclass από πολλά μαθήματα openDelos.

Επιπρόσθετα έχει προστεθεί νέα λειτουργία Πληροφοριών Μαθήματος για το μέλος ΔΕΠ. Η νέα λειτουργία αναγράφει τα συνδεδεμένα μαθήματα openDelos με την πλατφόρμα eClass και βρίσκεται μέσα στις επιλογές Διαχείρισης Περιεχομένου.

Για τις ανάγκες της Κατάρτισης έχουν αναπτυχθεί/ανανεωθεί τα εγχειρίδια των Ενοτήτων 1.2, 1.5, 5.2 και 5.3.